MARIA KROLSEN

 

Sekretær Maria Krolsen
 
Sekretæren har været ansat siden 2007 og er den venlige stemme, du møder i telefonen.
Sekrætæren udfører desuden basale undersøgelser som hjertekardiogram, blodprøver etc.